Accés a la informació

 • PSOE

  Anna Mena Zamora


  Joventut

  • Gestionar l’Oficina d’Informació Juvenil.
  • Gestionar el Casal Jove.
  • Proposar millores d’infraestructura juvenil.
  • Foment de l’associacionisme juvenil.
  • Desenvolupar el Pla Integral de Joventut.
  • Promoció del Consell Local de Joventut.
  • Elaborar programes d’oci alternatiu per als joves.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Benestar Animal

  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  • Control del servei de la Canera.


  Igualtat i Diversitat

  • Promoure la participació de la dona mitjançant informació i formació als àmbits social, cultural i polític.
  • Promoure programes globals d’integració de la dona en tots els àmbits de la societat.
  • Coordinació amb les associacions de dones existents.
  • Organització dels actes del Dia de la Dona.
  • Atenció i assessorament, i proposar mesures preventives contra les víctimes de violència de gènere.
  • Subscriure, en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.