Accés a la informació

 • Projecte Oliva

  Enrique Parra Mañó

  Agricultura i Polígons

  • Promoure plans i programes per potenciar l’agricultura.
  • Presidir el Consell Local Agrari.
  • Propostes i informes sobre planificació d’Infraestructures agràries.
  • Gestió del magatzem d’usos agrícoles.
  • Relacions interadministratives en matèria d’agricultura.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents
  • Polígons