Accés a la informació

 • Projecte Oliva

  Ramona Pérez Cots

  Memòria democràtica

  • Seguir desenvolupant el projecte "Els camins de la memòria" (afegint entrevistes, fotografies, testimonis...).
  • Continuar amb els cicles anuals "Fem memòria", obrint-los a aportacions i testimonis locals (vivències del front, de la vida en la ciutat durant el conflicte bèl·lic, de la repressió...).
  • Continuar amb la tasca de retrobar familiars de víctimes, ajudant-los en la seua recerca d'informació i en la posada en contacte de persones amb interessos comuns en aquesta matèria.
  • Facilitar a les víctimes i els seus familiars, la recerca i l'esclariment dels fets de violència o persecució que van patir.
  • Col·laborar amb la Generalitat en tasques com ara la identificació de familiars, recollida de mostres d'ADN, etc.).
  • Identificació i adequada restitució de les víctimes mortals a què fa referència la llei Llei 52/2007 de memòria històrica i la LLEI 14/2017, de 10 de novembre, de la Generalitat, de memòria democràtica i per la convivència de la Comunitat Valenciana.
  • Inventariar, i posar a l'abast dels investigadors/les investigadores, la documentació local existent de l'època de la II República, Guerra civil i immediata postguerra (dades repressió franquista).
  • Impulsar i coordinar l'establiment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemàtics de la Guerra Civil, la repressió franquista, la lluita antifranquista i la transició democràtica.
  • Potenciar les activitats de les entitats memorialistes d’Oliva o que l’àmbit d’actuació tinga relació amb el municipi.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.​

  Cultura, Música i Biblioteques

  • Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús cultural.
  • Estudi de necessitats en matèria d’infraestructures culturals.
  • Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de Cultura.
  • Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals.
  • Coordinar les activitats musicals i les bandes de música.
  • Coordinar les escoles de música.
  • Proposar la denominació de carrers i places.
  • Proposar protocols, honors i distincions.
  • Exercir la coordinació amb el Comité d’Agermanament de Sisteron, i altres posibles agermanaments.
  • Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals.
  • Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de cultura.
  • Gestió d’espais culturals.
  • Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
  • Planificació i creació de noves biblioteques.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
  • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Museus i Patrimoni arquitectònic i artístic

  • Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
  • Planificació del Servei d’arqueologia.
  • Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
  • Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i artístic.
  • Catàleg de béns i espais protegits.
  • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.