Accés a la informació

 • Projecte Oliva

  Teresa Tur Pastor

  Comerç, Mercats i Consum

  • Promoure plans i programes per potenciar el comerç
  • Vigilar i informar sobre el compliment de la normativa en matèria d’activitats comercials.
  • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Comerç i Mercats.
  • Desenvolupar el Pla d’Actuació Comercial.
  • Coordinació amb les associacions de comerciants.
  • Promoure nous aparcaments en zones comercials, en col·laboració amb la Delegació de Gestió Urbanística i/o de Planejament.
  • Organitzar i coordinar la Fira del Motor i altres Fires Comercials.
  • Proposar la modificació de les ordenances de mercats i venda ambulant.
  • Formular propostes sobre conservació, millora i modificació de les instal·lacions del Mercat
  • Controlar els Serveis d’ORA.
  • AFIC
  • Supervisió del funcionament dels Serveis d’Informació i defensa dels consumidors i Usuaris
  • Planificació de campanyes d’informació al consumidor.
  • Proposar la sol·licitud de subvencions i ajudes a altres administracions en matèries de competències de Consum.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

  Salut pública

  • Elaborar plans i programes encaminats a potenciar estils de vida saludables.
  • Proposta de nous serveis sanitaris a l’administració autonòmica.
  • Planificació de campanyes de vacunació humana i animal.
  • Planificació de campanyes d’eliminació de paràsits i rosegadors.
  • Vigilar la salubritat general de les aigües.
  • Organitzar sistemes de control en la potabilització de les aigües de consum humà.
  • Control dels indicadors de Salut Comunitària.
  • Control del servei de la Canera.
  • Subscriure, en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.