Accés a la informació

Dilluns, 26 octubre 2020

Accés a la informació pública de l'Ajuntament de Oliva

El nostre portal de transparència, desenvolupat per l'Ajuntament d'Oliva, pretén acostar als ciutadans tota la informació d'interès que els ajude a conèixer millor la gestió de l'entitat.

Els principals objectius estratègics són: aconseguir un nivell de gestió municipal eficaç, productiva i propera a la ciutadania, amb criteris organitzatius innovadors i amb un enfocament integral i transparent en la gestió.

Accés a la informació telemàtica

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació