Accés a la informació

Dimecres, 1 juny 2022

A qui va dirigida aquesta guia?

Aquesta guia es dirigeix a les ENL que perceben fons públics. No obstant això, es recomana també el compliment per a la resta de les ENL.

Una ENL és una entitat privada que, en virtut de les seues regles constitutives, no pot distribuir els seus beneficis a les persones que la controlen, havent de destinar-los bé a la realització dels seus objectius, la reinversió o bé per a ajudar a persones que no exercisquen cap control sobre l'organització.

Què vol dir no tindre ànim de lucre? No tindre ànim de lucre significa que els diners han de destinar-se exclusivament al acompliment de les finalitats comunes d'interés general establides en les normes de l'entitat. Per tant, es pot tindre activitat econòmica i beneficis en el compte de resultats anuals, però han de ser destinats als fins de l'entitat.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació