Accés a la informació

Dimecres, 1 juny 2022

Com s'ha de fer pública la informació per al compliment de les obligacions de Transparència?

5.1. Per a les ENL que tinguen web pròpia, en el seu web atenent almenys els aspectes que s'indiquen en l'apartat 6 i 7 d'aquesta guia, així com les recomanacions de l'eina Transparent descrita en l'apartat 8,

És aconsellable publicar la informació en un apartat específic sobre transparència. Tota la informació serà comprensible, d'accés fàcil i gratuït i estarà a la disposició de les persones tenint en compte la diversitat funcional; garantint la seua disposició per mitjans o formats adequats, de manera que resulten accessibles i comprensibles, segons el principi d'accessibilitat universal i disseny per a tots. La informació que es publique s'ha d'actualitzar periòdicament i s'ha de facilitar la consulta. És convenient tindre la identificació de la ruta (URL) per a poder accedir directament a l'apartat corresponent de transparència.

5.2. Per a les ENL que no tinguen web pròpia on realitzar aquesta publicitat, podran complir amb aquesta obligació a través del portal que posa a la seua disposició la Generalitat o altres administracions. En el cas del Ajuntament de València s'està desenvolupant un portal de transparència per a aquelles entitats no lucratives que desitgen utilitzar-lo.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació