Accés a la informació

Dimecres, 1 juny 2022

Criteris de qualitat de la Informació i la Transparència

1. La informació subjecta a les obligacions de transparència serà publicada d'una manera veraç, clara, estructurada i objectiva per als interessats.

2. La informació ha de ser comprensible i accessible, segons el principi d'accessibilitat universal i disseny per a totes les persones.

3. La informació que es publica s'ha d'actualitzar periòdicament mostrant les dades de la versió.

4. S'han de publicar i identificar els documents adequats per a explicar com es gestiona l'entitat.

5. Formats digitals estàndards i lliures, preferiblement formats reutilitzables (com per exemple CSV o xML, etc.).

6. Informació contextualitzada, humanitzada, contrastada i contrastable.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació