Accés a la informació

Dimecres, 12 gener 2022

Cultura, Música, Biblioteques i arxius

 • Compromís per Oliva

  Julio Llorca Esteve


  Cultura, Música i Biblioteques

  • Gestionar la utilització de la Casa Maians, Teatre Olímpia i altres edificis d’ús cultural.
  • Estudi de necessitats en matèria d’infraestructures culturals.
  • Coordinar, promoure, planificar i organitzar el funcionament del Consell Local de Cultura.
  • Programar tot tipus d’activitats artístiques i culturals.
  • Coordinar les activitats musicals i les bandes de música.
  • Coordinar les escoles de música.
  • Proposar la denominació de carrers i places.
  • Proposar protocols, honors i distincions.
  • Exercir la coordinació amb el Comité d’Agermanament de Sisteron, i altres posibles agermanaments.
  • Planificar i potenciar els serveis de publicacions municipals.
  • Organitzar i dirigir l’Arxiu Municipal.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de cultura.
  • Gestió d’espais culturals.
  • Planificar, organitzar i coordinar les Biblioteques, sales de lectura i hemeroteca.
  • Planificació i creació de noves biblioteques.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de biblioteques.
  • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.


  Museus i Patrimoni Artístic

  • Planificar, organitzar i coordinar els diferents museus de la localitat.
  • Promoure les relacions interadministratives en matèria de museus.
  • Planificació del Servei d’arqueologia.
  • Promoure accions encaminades a la recuperació del patrimoni històric i artístic.
  • Promoure les relacions interadministratives en les matèries de patrimoni històric i artístic.
  • Subscriure en representació de l’ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació