Accés a la informació

Dimecres, 12 gener 2022

Educació, Medi Ambient i Cicle Integral de l’Aigua

 • PSOE

  Mª Josep Llorens Llidó


  Medi ambient i Cicle integral de l’aigua

  • Coordinar i desenvolupar l’Agenda Local 21.
  • Coordinació del voluntariat ecològic.
  • Propostes per a les zones protegides.
  • Representar la Corporació en la Junta del Parc Natural de la Marjal
  • Promoure accions encaminades a adquirir hàbits i costums a favor del Medi Ambient i el desenvolupament sostenible.
  • Planificar accions encaminades a la conservació i millora dels ecosistemes locals, tant urbans com rurals.
  • Actuacions de millora d’espais naturals en platges: cordó dunar, en col·laboració amb la delegació de Turisme.
  • Organitzar accions encaminades a modificar el medi degradat.
  • Exercir el control ambiental per al compliment de la legislació vigent en matèria mediambiental.
  • Proposar les mesures adequades per al tractament, recuperació, reciclatge, aprofitament o transformació de residus.
  • Propostes sobre qualificació de nous parcs naturals municipals.
  • Gestionar l’abastiment d’aigua en jardins i dependències municipals, fonts públiques, boques de rec, bombers, etc.
  • Inspeccionar les obres municipals de construcció, conservació i reparació de la xarxa de clavegueram.
  • Controlar l’abastiment i distribució de l’aigua potable, en coordinació amb el departament d’Urbanisme.
  • Controlar les aigües residuals, el seu tractament i abocament a la mar: estacions de bombeig, estacions depuradores i emissari submarí.
  • Subscriure en representació de l’Ajuntament, els convenis propis de la delegació, aprovats amb anterioritat pels òrgans competents.
  • Gestionar i dirigir l’Ecoparc.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació