Accés a la informació

Dimecres, 1 juny 2022

La Transparència: Què és i com ha de ser?

La transparència és un principi que apliquem, fonamentalment, a la informació que serveix per a explicar com es governa i es gestiona una entitat.

És important que les Entitats No Lucratives (ENL) informen sobre quina és la seua missió, la seua finalitat i els seus valors. També és important que expliquen quins són els òrgans de govern, qui són les persones responsables d'eixos òrgans de govern, com es gestiona l'entitat, quines accions desenvolupen, o com es finança,...

La transparència no és una fi en si mateix, sinó que és un mitjà. Un mitjà per a generar confiança i garantia d'una bona gestió, eficaç i eficient. Quan parlem de transparència parlem d'ètica i de responsabilitat.

La transparència és un valor que afavoreix la percepció externa i interna de l'entitat: tant de les persones associades i voluntàries com de la direcció. Els possibles donants, inversors o noves associacions reben una imatge clara i positiva de l'entitat. A més, quan facilitem la comunicació i l'obtenció de la informació, la transparència millora i potència la participació.

Perquè es puga parlar de transparència cal tindre en compte els següents criteris: La transparència ha de ser proactiva, és a dir, la informació s'ha de publicar sense que cap persona la demane, sinó com una acció assumida i incorporada a les pràctiques de comunicació de les entitats per convicció. Generalment l'anomenem 'publicitat activa'. La informació que es publique ha d'estar convenientment actualitzada: s'ha d'informar en el moment en què ocorren les coses.

La informació ha d'estar sempre disponible per a qui la necessite o vulga fer consultes. La informació ha de ser accessible i comprensible. Això vol dir que qualsevol persona ha de poder entendre-la. Per tant, cal utilitzar un llenguatge estàndard i aplicar criteris d'accessibilitat universal per a persones amb capacitats reduïdes, com per exemple d'audició o de visió. Per a què la informació siga comprensible també serà necessari que estiga contextualitzada i explicada.

Sol·licitut de informació pública

Sol·licita informació al nostre ajuntament que haja sigut elaborada o adquirida en l'exercici de les seues funcions

Sol·licita informació