Acceso a la información

Miércoles, 1 junio 2022

Compliment de les Obligacions de la Llei


Guia de transparència per a entitats no lucratives

La Transparència: Què és i com ha de ser?

A qui va dirigida aquesta guia?

I per què les entitats sense ànim de lucre han d'informar de manera transparent i amb qualitat?

Quines són les ENL obligades a complir la llei de Transparència?

Com s'ha de fer pública la informació per al compliment de les obligacions de Transparència?

Criteris de qualitat de la Informació i la Transparència

Què cal publicar?

Compliment de les Obligacions de la Llei

La responsabilitat és de cadascuna de les entitats i dels seus òrgans directius. Fets que suposen un incompliment de la Llei i són sancionables: Incomplir les obligacions de publicitat activa. Incomplir l'obligació de subministrar la informació (quan s'haja desoït el requeriment exprés de les administracions competents). Incomplir les exigències derivades del principi de veracitat.

Font: valencia.es/transparencia

Descàrrega .pdf

http://www.valencia.es/transparencia/publicaciones/Gu%C3%ADa%20de%20transparencia%20para%20entidad

Solicitud de información pública

Solicita información a nuestro ayuntamiento que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones

Solicita información