Acceso a la información

Jueves, 13 agosto 2020

Plenos 2011

27/01/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 27 DE GENER DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 20.35 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

17/02/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 17 DE FEBRER DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.20 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

24/02/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 24 DE FEBRER DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

31/03/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 31 DE MARÇ DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.00 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

05/04/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 5 D’ABRIL DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 20.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

26/04/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26 D’ABRIL DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 09.05 HORES; HORA D’ACABAMENT: 09.10 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

28/04/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 D’ABRIL DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.05 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

16/05/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 16 DE MAIG DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 12.45 HORES; HORA D’ACABAMENT: 12.50 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

16/05/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 16 DE MAIG DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.40 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

03/06/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 3 DE JUNY DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 13.35 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

08/06/2011- Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNY DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 13.35 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL ORDRE DEL DIA ÚNIC.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIA DE 26 D’ABRIL DE 2011, ORDINÀRIA DE 28 D’ABRIL DE 2011, EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 16 DE MAIG DE 2011, EXTRAORDINÀRIA DE 16 DE MAIG DE 2011, I EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE 3 DE JUNY DE 2011, CONFORME ESTABLEIX L’ARTICLE 36 DEL REGLAMENT D’ORGANITZACIÓ, FUNCIONAMENT I RÈGIM JURÍDIC DE LES ENTITATS LOCALS.

11/06/2011 – Plenari

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT PER A LA CONSTITUCIÓ DE L’AJUNTAMENT I ELECCIÓ D’ALCALDE, CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2011.

08/07/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 8 DE JULIOL DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.10 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

14/07/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 14 DE JULIOL DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.40 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

29/09/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 00.15 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

10/10/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 10 D’OCTUBRE DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.15 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

24/10/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 24 D’OCTUBRE DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 09.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 09.05 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

27/10/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 27 D’OCTUBRE DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.35 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

10/11/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

18/11/2011 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

24/11/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.40 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

29/12/2011 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 29 DE DESEMBRE DE 2011. HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 20.45 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

Solicitud de información pública

Solicita información a nuestro ayuntamiento que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones

Solicita información