Acceso a la información

Jueves, 13 agosto 2020

Plenos 2012

26/01/2012 – Plenari

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el proper dijous, dia 26 de gener de 2012, a les dinou hores i trenta minuts (19:30 h)

10/02/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 10 DE FEBRER DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 13.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

23/02/2012 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 23 DE FEBRER DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.15 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

14/03/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 14 DE MARÇ DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.05 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

29/03/2012 – Plenari

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el proper dijous, dia 29 de març de 2012, a les dinou hores i trenta minuts (19,30 h)

26/04/2012 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26 D’ABRIL DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

15/05/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 15 DE MAIG DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

31/05/2012 – Plenari

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió ordinaria del Pie de l’Ajuntament que tindra lIoc el proper dijous, dia 31 de maig de 2012, a les vint hores (20.00 h)

28/06/2012 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 DE JUNY DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 20.OO HORES, HORA D’ACABAMENT: 23:20 HORES, LLOC: CASA CONSISTORIAL

13/07/2012 – Plenaris

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 13 DE JULIOL DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT:12:00HORES, HORA D’ACABAMENT:13.30 HORES, LLOC: CASA CONSISTORIAL

19/07/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE JULIOL DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.20 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

26/07/2012 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 20.40 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

26/07/2012 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26 DE JULIOL DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 20.50 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.15 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

10/08/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 10 D’AGOST DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 15.55 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

31/08/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 31 D’AGOST DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 16.50 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

27/09/2012 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.55 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

15/10/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 15 D’OCTUBRE DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 14.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 15.25 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

25/10/2012 – Plenari

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el proper divendres , dia 25 d’octubre de 2012, a les dinou hores i trenta minuts (19:30 h)

19/11/2012 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.40 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

29/11/2012 – Plenari

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el proper dijous, dia 29 de novembre de 2012 a les dinou hores i trenta minuts (19,30h)

27/12/2012 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 27 DE DESEMBRE DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.35 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

Solicitud de información pública

Solicita información a nuestro ayuntamiento que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones

Solicita información