Acceso a la información

Jueves, 13 agosto 2020

Plenos 2013

07/02/2013 – Plenari

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el proper dijous, dia 7 de febrer de 2013 a les dinou hores i trenta minuts (19,30h)

28/02/2013 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 DE FEBRER DE 2013. HORA DE COMENÇAMENT: 19.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 23.05 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

27/03/2013 – Plenari

En compliment de la Resolució de l’Alcaldia de data de hui, us convoque a la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament que tindrà lloc el proper dimecres, dia 27 de març de 2013 a les tretze hores (13.00 h)

25/04/2013 – Plenari

SESSIÓ ORDINARIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 25 D’ABRIL DE 2013. HORA DE COMENÇAMENT: 19:30 HORES, HORA D’ACABAMENT: 21.35 HORES, LLOC: CASA CONSISTORIAL.

30/05/2013 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 30 DE MAIG DE 2012. HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 22.40 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

27/06/2013 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 27 DE JUNY DE 2013. HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.22 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

12/07/2013 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 12 DE JULIOL DE 2013. HORA DE COMENÇAMENT: 13.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 13.15 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

25/07/2013 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 25 DE JULIOL DE 2013. HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

10/09/2013 – Plenari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 10 DE SETEMBRE DE 2013. HORA DE COMENÇAMENT: 13.30 HORES; HORA D’ACABAMENT: 14.57 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

26/09/2013 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2013. HORA DE COMENÇAMENT: 20.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 21.25 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL.

31/10/2013 – Plenari

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 31 D’OCTUBRE DE 2013. HORA DE COMENÇAMENT: 19.35 HORES; HORA D’ACABAMENT: 23.45 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

30/12/2013 – Plenari Extraordinari

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 30 DE DESEMBRE DE 2013. HORA DE COMENÇAMENT: 12.00 HORES; HORA D’ACABAMENT: 12.30 HORES; LLOC: CASA CONSISTORIAL

Solicitud de información pública

Solicita información a nuestro ayuntamiento que haya sido elaborada o adquirida en el ejercicio de sus funciones

Solicita información